Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. I, 2008, бр. 1
НачалоТема на броя:

Културни пространства


Съставители: І ПКС, д-р Росен Р. Малчев, доц. д-р Константин РангочевСъдържание

Росен Малчев
Фолклор и религия ........................................................................................................................ стр. 2

Магдалена Стаменова
Модели на опазване на културното археологическо наследство в България ..................…. стр. 126


© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg